Nạp thẻ

Nạp thẻ tự động

Nạp thẻ chậm

Đăng nhập để nạp thẻ
Thực nhận

PHÍ NẠP THẺ

Phí nạp tự động

ViettelMobiVinaGateZingVnmbVcoin
22%30%28%30%16%22%30%

Phí nạp chậm

ViettelMobiVinaGateGarena
22%25%24%25%30%

Danh Sách Nạp Thẻ

Loại thẻ Mã Thẻ Serial Mệnh giá Thực nhận Trạng thái Thời gian