Mua xu

Đăng nhập để mua xu
Xu nhận

Bảng giá server

Loại thẻ

1
Dưới 50kx45
50k trở lênx55

Nhân vật giao xu

Giao xu tại Làng Tone, chat riêng pt nếu khu đầy

Máy chủ Nhân vật Khu vực Trạng thái
Bokken teamgiaoxu 5 [Online]
2 & 3 teamgiaoxu 5 [Online]
Kunai teamgiaoxu 5 [Online]
Katana shopbanxu1 5 [Online]
Tone tienbanxu1 5 [Offline]

Danh Sách Mua Xu

Máy chủ Tên nhân vật Trạng thái thẻ Tuỳ chọn Trạng thái Thông tin thẻ Thời gian