Mua xu không cần đăng nhập

Xu nhận

Bảng giá server

Loại thẻ

Dưới 50kx45
50k trở lênx55

Nhân vật giao xu

Giao xu tại Làng Tone, chat riêng pt nếu khu đầy

Máy chủ Nhân vật Khu vực Trạng thái
Bokken teamgiaoxu 5 [Online]
2 & 3 teamgiaoxu 5 [Online]
Kunai teamgiaoxu 5 [Online]
Katana shopbanxu1 5 [Online]
Tone tienbanxu1 5 [Online]

Danh Sách Mua Xu

Máy chủ Tên nhân vật Trạng thái thẻ Tuỳ chọn Số tiền Trạng thái Thời gian